2010, ഫെബ്രുവരി 28, ഞായറാഴ്‌ച

സ്നേഹം - കവിത

സ്നേഹമെന്നത് മനസ്സിനുള്ളില്‍
പെരുമഴ പോലാണോ?
പെട്ടെന്നോടി വരുന്നത് പോലെ
പെയ്തകലുന്നോ ദൂരെക്കായ്‌...!
ഇന്നലെയുള്ളില്‍ അമൃതായി സ്നേഹം
പകര്‍ന്നവരോ നിങ്ങള്‍?
ഇന്നാ കണ്ണില്‍ കാണാം ക്രോധം
കത്തും കനലുകലായ്......!
കണ്ണേ ,കരളേ സോദരരെ എന്നോ-
മനയോടെ വിളിച്ച്ചോര്‍ക്ക്
ഇപ്പോള്‍ കയ്യും കലുമാരിഞ്ഞാ
ചോര കുടിക്കാനുള്ളില്‍ ദാഹം...!
മനസ്സിനുള്ളില്‍ വന്മതില്‍ തീര്‍ക്കും
ശില്പികളൊ നമ്മള്‍ ?
സ്നേഹമെന്നത് കേള്‍ക്കാന്‍ കൊള്ളാം
സ്വാ൪ഥതയല്ലൊ നമുക്ക് മുഖ്യം....!
ഒരു സ്നേഹത്തിന്‍ ആയുസ്സെന്നാല്‍
ഒരു മഴ പെയ്തൊഴിയും വരെയെന്നോ?
ചുണ്ടില്‍ വരിയും പുഞ്ചിരിയും
മാധുര്യം തേനൂറും വാക്കും
കഷ്ടം ഉള്ളില്‍ തന്ത്രമൊരുക്കും
മ൪ത്യന്നുള്ളില്‍ സ്നേഹമാതുണ്ടോ?
സ്നേഹമെന്നാല്‍ ആത്മാവിന്‍
തന്‍ വികാസമാണത്രെ......!
അങിനെയുള്ളൊരാത്മാ
ക്കളിന്നപൂ൪വമാണല്ലൊ...!
സ്നേഹമെന്നത് നടനം മാത്രം
ഉള്ളില്‍ ശൂന്യതയല്ലോ......!
നടനം ചെയ്യാനറിയാത്തോ൪ക്കീ
ഉലകം നരകം തന്നെ............!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: